Auteursarchief: webdesign

Parkeren op invalidenplaatsen

Ook het ongeoorloofd parkeren op invalidenplaatsen neem had over hand toe.
Onze zogenaamde handhavers zijn in geen velden of wegen te bekennen, maar zijn er wel als de bewoners even stoppen om hun boodschappen uit laden.
Een video die een handhaver laat zien die dit ongeoorloofd parkeren gewoon toelaat wordt door de gemeente Molenwaard afgedaan als een incident.

Problemen met bussen

Sinds de opening van de Stop and Go voor bussen is de overlast aan de Molenstraat alleen maar toegenomen. De chauffeurs vertikken het om in Nieuw-Lekkerland te parkeren en gaan gewoon op de Molenstraat staan. En gezien er niet gehandhaafd wordt kunnen ze hier ongestoord hun middagdutje doen om daarna levensgevaarlijke capriolen uit te halen om de bus te keren.

Brief handhaving

Regelmatig worden onze bestuursleden aangesproken dat er op verschillende plaatsen voertuigen fout staan geparkeerd zodat wandelaars, rolstoelers enz.moeilijk of niet kunnen passeren. We hebben hierover diverse malen contact gehad met politie, handhaving en de gemeente Molenwaard. Helaas is gebleken dat er wat handhaving betreft een vreemd beleid wordt gevoerd en dat er uiteindelijk niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.
Op 16 april hebben wij hierover een brief naar het college en de raad gestuurd, met als onderwerp de problemen van het paasweekend. Door een foutje bij de griffie van de gemeente is deze vertrouwelijke brief op de openbare website van de gemeente terecht gekomen. Dit werd direct opgemerkt door de pers en de volgende dag heeft het AD hier een artikel aan gewijd.
Op 17 april zijn tijdens de raadsvergadering door de diverse fracties vragen gesteld over deze brief. Onze kernwethouder had hier geen antwoord op en liet de beantwoording over aan de burgemeester welke onze opmerkingen over het beleid van de handhaving afdeed als een incident.

Als reactie op de raadsvergadering hebben wij op 18 april een mail verstuurd naar de fracties om duidelijk te maken dat we hier niet over een incident spreken maar over een structureel probleem.

We wachten geduldig af op de reacties.

Raadsvergadering 10-10-2017

Op de raadsvergadering van 10-10-2017 hebben wij gebruik gemaakt van ons inspreekrecht.

We hebben de raad er nogmaals op gewezen dat er nog steeds een groot parkeerprobleem is in Kinderdijk en dit gevisualiseerd met foto’s.

Ook hebben wij het verzoek gedaan op in de plannen van het gebiedsperspectief de herinrichting van de Molenstraat naar voren te schuiven als belangrijkste aanpak.

De raad was unaniem van mening dat er op zeer korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de verkeersoverlast tegen te gaan en dat daar niet mee gewacht moet worden totdat Alblasserdam zijn plannen m.b.t. Haven zuid gaat uitvoeren.

Nu ook verwijzing vanuit de Schanspolder naar de molens

Omdat wandelende toeristen in de schanspolder vaak het spoor bijster raken hoe ze bij de molens moeten komen, is op verzoek van de belangenvereniging nu ook een verwijzingsbord op de parkeerplaats aan de Christineweg geplaatst met een verwijzing naar de trap naast de kerk.
Hopelijk is hiermee de overlast van door de tuinen lopende en dwalende toeristen afgelopen.

Aanpassing Matrixbord

Op verzoek van onze vereniging is de tekst op het matrixbord aan de Molenstraat aangepast. In april dit jaar is tijdens een bijeenkomst over handhaving en verkeersmaatregelen het verzoek ingediend om de tekst aan te passen naar "Parking Windmills" i.p.v. de tekst "Parking campers".
De oude tekst suggereerde dat de parkeerplaats van IHC alleen voor campers open was gesteld. Het gevolg was dat personenauto's allemaal door reden naar de parkeerplaats van de SWEK welke maar een capaciteit heeft van 56 plaatsen en snel vol was, met gevolg kerende auto's en een dubbel aantal verkeersbewegingen op de Molenstraat.
Na de aanpassing van de tekst registreerde onze verkeerstelling 900 verkeersbewegingen minder per dag in het weekend.

Het is jammer dat door omstandigheden de tekst pas zo laat in het toeristenseizoen is aangepast, maar we zijn blij met het resultaat.

Beroep educatieschuur ongegrond verklaard

Na een jaar van strijd heeft de rechtbank van Rotterdam helaas ons beroep tegen de bouwvergunning van een educatieschuur in ons mooie molengebied ongegrond verklaard.

Wel hebben we inmiddels met de gemeente Molenwaard een afspraak dat we alsnog rond de tafel gaan om de afmetingen van deze schuur nog eens nader te bekijken.

2e Kinderdijk gesprek

Op 20 juli werd in de Klok het 2e Kinderdijk gesprek gehouden.
Op deze snikhete avond was de opkomst onverwacht zeer groot.
De bedoeling van deze avond was om te peilen hoe de inwoners van Kinderdijk dachten over het nieuwe bestemmingsplan.
Na de opening van de avond door de burgemeester werd door de wethouder uitgelegd hoe wat en waarom er een nieuw bestemmingsplan gemaakt was.
Op deze avond werd wel duidelijk dat we als inwoners van Kinderdijk grote zorgen maken over het toenemende aantal toeristen en hoe deze stroom in goede banen geleid moet worden. De denkwijze van de gemeente Molenwaard dat straks al het verkeer op Haven Zuid in Alblasserdam afgevangen zal gaan worden kon ook de inwoners niet overtuigen.

Verloop rechtszaak Educatieschuur

Op 8 juni stonden we voor de rechter in Rotterdam betreffende de omstreden bouwvergunning voor bouw van de Educatieschuur bij molen 4 van de Overwaard.

De opgeroepen partijen waren Leefbaarheid Kinderdijk, Gemeente Molenwaard en de SWEK

De rechter stelde diverse vragen aan alle partijen om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen vormen van de omstandigheden ter plaatse.

Een discussie punt was of de Belangenvereniging wel een partij was in dit conflict omdat er in onze statuten van 27 jaar geleden sprake is van de wijk Kinderdijk, de rechter vroeg zich af of hier het molengebied ook toe behoorde, dit werd door de gemeente Molenwaard bevestigd. (we zullen naar aanleiding van deze rechtszaak de statuten herzien en waar nodig aanpassen)

De rechter ging in veel van onze standpunten mee en moest ook erkennen dat het bouwwerk wel erg hoog zou worden, en je niet kon spreken van een geringe overschrijding van de bouwhoogte zoals de gemeente Molenwaard dit uitlegt.
Op vragen over OUV waarden en opstelling van een HIA kon de gemeente Molenwaard geen duidelijke antwoorden geven.

De rechter liet ons ook weten dat wij niet voor de Molenaars mochten optreden ook al zijn zij leden van onze vereniging, zij hadden zelf een beroep moeten instellen.

Hierna volgde nog een uur lang vragen stellen en had de rechter voldoende informatie om tot een oordeel te komen.

Uitspraak over 6 weken.