Bebording vergunning parkeren

Het is gebleken dat de borden vergunning parkeren door niemand zichtbaar waren. Vorige week (26 sept) hebben er een aantal mensen, waaronder Cor van Driel namens belangenvereniging en Aart van der Ham namens de gemeente Molenlanden, een rondje dorp gelopen om de zichtbaarheid te controleren. Hieruit is gebleken dat er inderdaad aan aantal borden bij moesten komen om de zichtbaarheid beter te maken.
Op 30 september zijn er daarom ook een aantal borden bij geplaatst. We hopen dat het nu duidelijk is voor iedereen en dat we onze rust weer terug kunnen krijgen.