Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Alle bestuurleden zijn aanwezig. 

Voorafgaand aan de vergadering deelt voorzitter Fatih Özdere mee dat hij momenteel voor werk veel in Groningen verblijft en dat het soms dus lastig zal zijn een vergadering bij te wonen. We besluiten in overleg de vergadering om die reden voorlopig naar de maandag te verzetten en om 18.30 uur te starten. 

De heer Van den Bergen (financiën) vertelt dat de gemeente de huidige budgetten af gaat bouwen en de de restbudgetten voor een bepaalde datum opgebruikt moeten zijn, anders vervallen ze. We hebben het de jubileumdag nog in het verschiet, dus daarvoor kunnen we een beroep doen op de restbudgetten. 

Dorpsagenda: Het conceptplan is gereed en wordt eerdaags met het bestuur gedeeld. Het is hoogst actueel want er staat in dat bakker Stam behouden moet blijven voor de Kinderdijk, maar juist heeft de bakker aangegeven door omstandigheden te willen stoppen. We bespreken de (on) mogelijkheden voor een andere bakker in het dorp. We bedenken een stappenplan. Ook wordt er door de dames nagedacht over een passende afscheidsactie voor Stam. 

Het bestuur hoort ook, dat de twee artsen, die het werk van dokter Van Wijngaarden overgenomen hebben, op zoek zijn naar een andere locatie. Ook dit punt wordt door een bestuurslid opgepakt. 

Commissie Verkeer: Mevrouw Stam is aanwezig geweest bij het Visitors Management op 20 oktober en heeft daar een kort verslag van gemaakt. 

De belangrijkste punten van het overleg.

De shuttle was goed geslaagd, verkeer was afgenomen. Grootste dilemma is een boete uitschrijven, dit is niet toerist vriendelijk. Totaal 125 boetes uitgeschreven. De Boa’s worden ingezet na melding van de parkeerwachten dat het druk is. Het aantal Boa’s van 3 of 4 heeft te maken dat er iemand wordt ingewerkt. Erger punt is parkeren stop&go.

Bezoekersaantal van 60.000 niet gehaald.

Het overleg was meer gericht op vooruitblikken.

Overname van Windkracht 4 en Buena Vista per 15 november vast.

Herinrichting Molenstraat volgend jaar. Dit is het traject vanaf Veerdam tot entree zone.

1 November nieuwe aanbesteding van de waterbus.

Voor parkeren Alblasserdam worden er 3 opties onderzocht : haven, Nedstaal of onder de brug. Deze laatste heeft het minste kans.

Huidige transferium wordt volgend jaar beheerd door Ilse v.d. Plas. Zij gaat daar ook haar fietsverhuur onder brengen. Haar boot over de Alblas wordt dan ook gerealiseerd.

Er is nog steeds een overleg met Q-Buzz.

Bus parkeerplaats ook volgend jaar nog niet volledig te gebruiken. Reden is dat natuurwacht bezwaar heeft gemaakt. De bus parkeerplaats bij de Fa. de Lange is vanwege de kosten gestopt.

De bewegwijzering naar Haven-Zuid moet beter op de matrixborden vermeld worden.

Het parkeerterrein moet iets aantrekkelijker gemaakt worden, b.v. met een toiletgebouw.

Bewegwijzering naar kamper parkeerplaats duidelijker aangeven.

Streven is bij molens alleen invalidenparkeerplaats en mensen met kleine kinderen.

Er wordt gekeken naar compensatie voor de ondernemers

Commissie leefbaarheid  De bijeenkomst is uitgesteld tot volgende week 

Commissie molengebied 23 oktober hadden vertegenwoordigers van De BLK, de molenbewoners en het  SWEK een gesprek met elkaar. De heren Klapwijk en Verloop waren erg te spreken over de nieuwe SWEK directeur en de sfeer van het gesprek. In dit gesprek kwam naar voren dat de woningen achter Windkracht 4 zouden kunnen blijven staan. Onderwerpen als groepshoreca, dorpsvoorzieningen, het De Joode terrein, wat eigenlijk de benaming Potterrein zou moeten hebben, het openbaar  vervoer en de verhouding toeristen/dorp kwamen aan de orde. Ondanks de optimistische toon, was de voorzitter niet zonder zorgen, die overigens vooral bij de gemeente lagen. Hij vond het van die zijde wel heel stil de laatste tijd. Het is de bedoeling dat de dorpsagenda zo snel mogelijk naar de gemeente gaat, als gespreksonderwerp. 

Commissie communicatie en PR Is niet bij elkaar geweest. Er staat een afspraak voor volgende week 

Rondvraag/opmerkingen: De bomen langs de Beatrixweg geven heel veel klevend materiaal, gevormd door luizen, af. De bewoners klagen erover, dat hun auto er helemaal onder zitten. Er is contact opgenomen met de gemeente over dit probleem. 

Vanuit de gemeente is gevraagd of er behoefte is aan een samenkomplek voor jongeren van 12 tot ca. 15 jaar. We concluderen dat er niet veel Kinderdijkse jongeren zijn binnen deze leeftijd en dat er dus geen behoefte aan (b)lijkt te zijn. 

De heer Van Driel vraagt of er al uitsluitsel is of er huisvuil naar Hendrik Ido Ambacht mag, omdat Groot-Ammers wel ver is voor Kinderdijkers. Uit de reactie blijkt dat we daar niets mogen brengen. Wel komt er een klein depot in Nieuw-Lekkerland voor huisvuil. 

De heer Van Driel meldt, dat er geklaagd wordt in zijn omgeving over de lage waterstand en verlanding van de boezem. De voorzitter gaat hierover contact opnemen met de voorzitter van de vereniging Natuurgenot. 

De volgende vergadering is op 17 januari om 18.30 uur in De Klok.