Lunchbespreking college Molenwaard

Op 11 oktober was onze vereniging uitgenodigd voor een lunchbespreking in de Klok met het college van Molenwaard.
Deze uitnodiging was het gevolg van een gesprek met burgemeester van den Borg wat enkele weken eerder had plaatsgevonden, en waar hij te kennen had gegeven de lopende zaken eens samen met het college en onze bestuursleden te bespreken.
De belangenvereniging was met 5 bestuursleden aanwezig.

1. Stand van zaken “10 puntenplan”/aandachtspunten BVLK
a. Herinrichting Molenstraat
b. Handhaving
c. Lokaal fonds recreatie, cultureel erfgoed en leefbaarheid

2. Grenzen aan, en voorwaarden voor de ontwikkeling van het Molengebied
a. Bestemmingsplan/anterieure overeenkomst entreezone
b. Uitvoering maatregelen visitormanagement in relatie tot opening bezoekerscentrum
c. Plannen waterschap met Smitgemaal
d. Terrein De Joode

3. Voldoet huidige Communicatie/overlegstructuur ?

Helaas was de ingeplande tijd te kort om alle punten te bespreken, deze zullen in een volgende overleg worden opgepakt.