Brief handhaving

Regelmatig worden onze bestuursleden aangesproken dat er op verschillende plaatsen voertuigen fout staan geparkeerd zodat wandelaars, rolstoelers enz.moeilijk of niet kunnen passeren. We hebben hierover diverse malen contact gehad met politie, handhaving en de gemeente Molenwaard. Helaas is gebleken dat er wat handhaving betreft een vreemd beleid wordt gevoerd en dat er uiteindelijk niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.
Op 16 april hebben wij hierover een brief naar het college en de raad gestuurd, met als onderwerp de problemen van het paasweekend. Door een foutje bij de griffie van de gemeente is deze vertrouwelijke brief op de openbare website van de gemeente terecht gekomen. Dit werd direct opgemerkt door de pers en de volgende dag heeft het AD hier een artikel aan gewijd.
Op 17 april zijn tijdens de raadsvergadering door de diverse fracties vragen gesteld over deze brief. Onze kernwethouder had hier geen antwoord op en liet de beantwoording over aan de burgemeester welke onze opmerkingen over het beleid van de handhaving afdeed als een incident.

Als reactie op de raadsvergadering hebben wij op 18 april een mail verstuurd naar de fracties om duidelijk te maken dat we hier niet over een incident spreken maar over een structureel probleem.

We wachten geduldig af op de reacties.