Co-design/stedenbouwkundigplan voor het entreegebied/Regiegroep

Bewoners denken mee over stedenbouwkundig plan entreegebied. Wat is uw gedachte hierover? Wat vind u belangrijk voor het Dorp Kinderdijk?
In de nieuwsbrief van kinderdijk 2030  is te lezen over de voortgang van het stedenbouwkundig plan voor het entreegebied
Het project wordt begeleidt door een regiegroep waarin externe ontwerpers zitten, maar ook een bewoner uit het dorp, een bewoner van een molen, iemand van het waterschap, de SWEK, de gemeente en procesbegeleiding. Daarmee wordt vanuit diverse gezichtspunten naar het gebied en de problematiek gekeken.
Bij de co-design bijeenkomst waren 6 betrokken bewoners uit het dorp uitgenodigd om mee te praten over de verschillen alternatieve plannen en om mee te denken vanuit de thema’s:
  • Leefbaarheid van het entreegebied Kinderdijk-Elshout
  • Versterken van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout
  • Veiligheid: water en verkeer
  • Financieel: investeringen en exploitatie
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Versterken van natuur en landschap
Tijdens de co-design bijeenkomst kregen de deelnemers een ‘ prikkelende inleiding’  waarin werd toegelicht welke knelpunten en kansen worden gezien werden 5 denkrichtingen voorgesteld met de namen:
– historie
– techniek met extra waterentree
– techniek zonder extra waterentree
– natuur met extra waterentree
– natuur zonder extra waterentree
De natuurvarianten waren vooral bedoeld om toeristen te spreiden en daarmee het entreegebied/ het dorp te ontzien
De techniek varianten bedoeld om meer nadruk te leggen op watertechniek, de gemalen, het werkgebied van het waterschap en de derde trap, historie is meer gericht op oude ambachten, rietsnijden etc.

Kanttekeningen bij de ontwerpen:
Het gebied bij Windkracht 4 ontwikkelen als entree had meer nadelen dan voordelen. Het is er krap. Het zou vereisen dat de 2 huizen achter Windkracht 4 ook wegmoeten. De gedachte is om ondernemers (horeca/detailhandel) naar het entreegebied te verplaatsen, dus ook de Klok en Bakker Stam. Om dorp en toerisme te scheiden. Maar voor de groepen die met cruiseschepen komen, is het een stuk lopen om daar te komen over het drukste punt. Het idee hier de entree te hebben blijft toch nog hangen, onduidelijk waarom


Kansrijk waren vooral:
1 Historie waarbij het gebied van Hoek/rietsnijders zou kunnen worden ontwikkeld met een extra brug naar dit deel van de Nederwaard. Met de aantekening, geen toeristische ontsluiting voor het Smitgemaal langs ivm privacy achtertuinen en nabij Windkracht 4 is te weinig ruimte om een verkeersveilige entree te realiseren.

2 Techniek met extra Waterentree waarbij de functies van Windkracht 4 en Buena Vista meer richting het werelderfgoed kerngebied worden verplaatst. Hierbij sprak het Waterschap uit dat het de vraag is of het Waterschap deze beide investeringen zou willen doen. 

Dat lijkt een gunstige uitkomst voor het dorp als deze uitkomst wordt doorgezet. Er zijn echter nog steeds een aantal risico’s verbonden aan de wens van de gemeente om het entreegebied te herontwikkelen.
Dit zijn:
– Gedwongen verkoop van woningen van 2 gezinnen uit Kinderdijk.
– Herontwikkeling Buena Vista/Windkracht 4 met wijziging bestemmingsplan trekt het toerisme grootschaliger het dorp in met verlies van privacy en rust voor direct omwonenden (zeker als de 2 woningen verdwijnen biedt dat ruimere mogelijkheden voor toerismeindustrie.
– Wegtrekken van ondernemers uit hart van het dorp, De Klok en Bakkerij Stam. Deze worden mogelijk op de bovengenoemde locatie herplaatst waardoor de kern van het dorp haar bijeenkomstfunctie verliest. Ook zullen deze ondernemers zicht meer richten op de toerist omdat daar meer aan te verdienen is dan aan ons.
– Verlies van privacy voor alle achtertuinen langs de hoge boezem van de Nederwaard. Als locatie Buena Vista wordt herontwikkeld ziet men daar een kans om op het water te komen aan de achterzijde en om daar toerisme te ontwikkelen.  

– ontwikkeling van het de Joode Terrein blijft vaag. Als dat niet duidelijker wordt, bestaat de kans dat de SWEK hier eigen dingen mee gaat doen of dat het gebruikt blijft worden als parkeerplek voor de SWEK  De ideeën die in het dorp leven, zijn niet heel duidelijk. Het enige duidelijke idee is er een hondenspeelveld voor een deel van te maken.

Er zijn nog steeds ook positieve zaken, door toeristen via het water aan te voeren is minder verkeershinder, door afvangen van auto’s in Alblasserdam dan wel op een te ontwikkelen transferium zal de dijk veiliger worden voor bewoners en verkeer en door de parkeervergunningen lijkt er meer parkeerruimte voor bewoners.

Graag horen wij wat u als bewoner van Kinderdijk belangrijk vindt. Dan kan dat bij de vervolg bijeenkomst worden ingebracht.
Vast bedankt
namens de deelnemers aan de regiegroep en de codesign-sessies