Handhavingsverslag 2 nov 2020

Handhavingsoverleg 2 november.

Op 2 november was er wederom een handhavingsoverleg. Hier een kort verslag. Richard Grinsven van Handhaving meldde dat de houding van de parkeerwachters van het Swek afgelopen zomer buitengewoon onvriendelijk tegenover hun cliënten waren. Wanneer de parkeerplaats van het Swek vol was liepen zij niet naar de auto om mede te delen waar er eventueel geparkeerd kon worden maar stonden druk met de armen te zwaaien richting het dorp. De borden vergunning parkeren waren zelfs bij bewoners van Kinderdijk niet opgevallen. Hier komen er voor volgend jaar meer van. Handhaving meldde nadat het tekstbord aan begin Molenstraat was geplaatst er minder gele briefjes uitgedeeld werden.

De blauwe zone voor café de Klok. Nadat dit afgelopen februari in het klankbordoverleg toegezegd was, is dit nog niet geregeld. De Gemeente is hierover nog in overleg. Hopelijk is het geregeld voor April volgend jaar anders wordt het een probleem voor de bezoekers van de klok. Toeristen kunnen dan niet meer parkeren dit heeft dan grote gevolgen voor het café.

De bus parkeerplaats aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is niet voor de zomer gereed. Dit wordt halverwege 2021. In het handhavingsoverleg van afgelopen februari was aangegeven dat de ponton van de waterbus onveilig is. Er zouden hekjes op de open stukken van de ponton geplaatst worden. Dit is voor als nog niet gedaan. Er is al eens iemand in het water gevallen. Ook al is de Gemeente geen eigenaar van de ponton deze is ten alle tijde verantwoordelijk.