Brief RCE-ICOMOS rapport

In diverse kranten heeft u kunnen lezen dat de SWEK een brief heeft ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afgekort de RCE.

Vorig jaar heeft de RCE een Heritage Impact Assessment (HIA) voor Werelderfgoed Kinderdijk laten opstellen. Deze HIA is tot stand gekomen in samenwerking met en door inbreng van de Gemeente Molenwaard en Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de SWEK en de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard.

Van deze HIA is een State of Conservation Report (SoC) opgesteld dat eind augustus naar het UNESCO Werelderfgoedcentrum is verzonden. ICOMOS  (een internationale, onafhankelijke non-gouvernementele organisatie en tevens een adviesorgaan voor het Werelderfgoed Comité.) heeft in opdracht van UNESCO het  SoC-rapport en de HIA beoordeeld.

De brief van de RCE geeft een toelichting op de aanbevelingen en opmerkingen van dit zogenaamde ICOMOS rapport.

Gezien de berichten in de krant nogal tegenstrijdig zijn en de brief van de RCE blijkbaar op meerdere manieren uitgelegd kan worden, publiceren wij hier het oorspronkelijke ICOMOS rapport zodat u zelf kennis kan nemen van de inhoud van dit rapport.