Kort verslag bestuursvergadering 10 november 2020

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 10 november 2020 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Vanwege de Coronaregels konden we niet in De Klok vergaderen en deden we dit online. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, maar na 10 minuten was iedereen aangemeld, zij het niet allemaal in beeld, maar wel vocaal.

Commissie verkeer: Mevr.Stam is op 2 november naar de handhavingsvergadering geweest en heeft daar een verslag van gemaakt. Daaruit valt op te maken dat heel veel toegezegde acties niet ondernomen zijn en dat dit vaak gepaard gaat met het excuus “Corona”. Zo zijn er nog geen hekken geplaatst bij het ponton van de ferry en zijn er ook nog geen klap(parkeer)hekken geplaatst bij De Zwerver. Ook is er nog niets bekend over de toezegging van de Blauwe Zone voor de Klok. Omdat de klacht “niets gedaan” ook terugkomt vanuit het handhavings- en monitoringsoverleg waar Wim Verloop geweest is, wordt besloten dat er een bestuursdelegatie een gesprek met een gemeentelijke vertegenwoordiger aangaat om dit aan de orde te stellen.

Commissie Leefbaarheid: Er komt zeer binnenkort weer een nieuwsbrief uit, waaraan de laatste hand gelegd wordt. Er is contact gezocht met Jacqueline van den Bergen als vertegenwoordigster van Kinderdijk ons Dorp met de vraag of er nog info bij moet vanuit deze groep. De dames Prins en Stam zijn druk bezig met de website. Met facebook verloopt alles prima. Wim Verloop bezocht een digitale bijeenkomst van de Regiegroep waar een focusgesprek plaatsvond t.a.v. Kinderdijk en de toekomst. Op onze website staat een uitgebreid verslag. Op de nieuwe website www.kinderdijk2030.nl kunt U hier ook over lezen. De conclusie van de discussie die we daarna voeren is: Veel nieuwe wijn in oude zakken!

Commissie Financiën: Door het toenemende aantal leden moest de bestaande ledenlijst drastisch bijgewerkt worden. Penningmeester Van den Bergen, de dames Stam en Prins gaan zich gezamenlijk hierover buigen. Op zijn laatst eind december moeten alle betalingsverzoeken eruit zijn. Betalingen kunnen op diverse manieren, leden waarvan het mail-adres bekend is gaat een mail uit met een betalingsknop, eventueel kan er nog bij leden langs gegaan worden voor betaling.

Rondvraag: Waar doen we de volgende vergadering, 8 december? Het antwoord daarop vernemen we later, want dit hangt af van de Coronaregels. Vraag: We verschuiven vanwege deze regels ook onze “Heidag” maar waar en wanneer? Antwoord: In januari, datum via de datumprikker regelen. Vooralsnog houden we de plek, de kaasboerderij in Streefkerk, aan.