Kort verslag bestuursvergadering BLK, 13 oktober 2020 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Commissie Verkeer meldt:
De BOA’s zijn in de afgelopen weken vier maal door Kinderdijk
gelopen om te controleren of de parkeervergunningen en losse parkeercouponnen
gebruikt worden. De eerste paar keer waren er minder te zien dan de laatste twee keer,
dus neemt het gebruik toe. Er werden gele waarschuwingen uitgedeeld bij afwezigheid. Dit
worden in een wat later stadium boetes.
Gemeentelijk ambtenaar A. vd Ham en bestuurslid C. Van Driel zijn samen de wijk
doorgelopen om te kijken of de borden goed zichtbaar en op logische plekken stonden.
Sommigen vielen slecht op, dat is inmiddels verbeterd. Er wordt nog nagedacht over meer
bordjes hier en daar.
Commissie Leefbaarheid:
C. Van Driel vertelt de stand van zaken ten aanzien van de
wateroverlast bij de eerste huizen (vanaf de dijk gezien) aan de Veerdam. Vooral de
familie Rodriques heeft al jarenlang last. Een bureau gaat onderzoek doen. Een
mogelijke oplossing: een buis door de dijk die het water afvoert naar de Boezem, is
volgens het Waterschap ongewenst.
Ook wordt nagedacht en gesproken over het waterprobleem in de Schanspolder.
Mogelijk ligt hieraan een ander probleem ten grondslag. Beide onderwerpen staan al lang
op de agenda, maar de oplossing met van andere partijen komen. Wordt vervolgd!
Twee speeltuinbetrokkenen zijn in sept/oktober weer langs de deur gegaan voor een
financiële bijdrage.
Commissie Communicatie en PR:
De dames C. Stam en M. Alingh Prins zijn druk met de vernieuwde website en volgen ook
een schriftelijke cursus om meer weet te krijgen hiervan. Zij houden ook facebook bij.
F. Ozdere, G de Lange-Mes en P.P. Klapwijk hebben een agenda samengesteld voor een
“Heidag” waarbij o.a. nagedacht zal worden over de rol van de Belangenvereniging en de
toekomst daarvan.
Vanwege Corona is het lastig contact te houden met de leden. Op de “Heidag” wordt ook
nagedacht over de vormen van communicatie die daarbij helpend zijn.
Commissie financiën:
Het ledental ligt door de huis-aan-huis actie die eerder dit jaar plaatsvond, op ruim 200
leden.
Voor het einde van het jaar moet de betaling van het lidmaatschap geïnd zijn. Dit zou
middels een Tikkie kunnen.
Commissie Molengebied:
Door de afwezigheid van zowel P.P. Klapwijk en W. Verloop, viel hierover niets te melden.
Er is een advertentie uitgegaan vanuit het SWEK voor een nieuwe directeur, omdat de
heer Van der Vlist met pensioen gaat. Op Public-Spirit.nl is te vinden waar deze
directeur/directrice aan zou moeten voldoen. Duidelijk is, dat “het schaap met de vijf
poten” gezocht wordt.
Rondvraag:
Gezien de deze avond aangekondigde strengere Coronaregels denken we
na of het nodig is een alternatieve vergaderingsplek te zoeken. We besluiten af te
wachten.
K. Van den Heuvel maakt duidelijk dat hij een sportieve of actieve activiteit als ontspanning
tussendoor op de “Heidag” echt niet ziet zitten, zoals een klimwand beklimmen of
kaasmaken. De bestuurleden stellen dat het toch echt “meeste stemmen gelden” is. Kees
mag wel toekijken als hij niet mee wil doen.
C. van Driel vraagt wie iets af weet van het cultuurproject bij de pont. Kees van den
Heuvel licht dit toe. Deze bronzen plaat met de heen-en-weertekst van de bekende dichter
doctorandus P. behoort bij een cultureel project in de Alblasserwaard met als titel “Dichter
bij de Polder”, waar de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh verantwoordelijk voor is. De
bronzen plaat is betaald door de Stichting Elshout (deze beheert het financieel
nalatenschap van de Kinderdijker Piet de Bruin.) Vanwege Corona was er slechts een
klein gezelschap uitgenodigd.