Raadsvergadering 10-10-2017

Op de raadsvergadering van 10-10-2017 hebben wij gebruik gemaakt van ons inspreekrecht.

We hebben de raad er nogmaals op gewezen dat er nog steeds een groot parkeerprobleem is in Kinderdijk en dit gevisualiseerd met foto’s.

Ook hebben wij het verzoek gedaan op in de plannen van het gebiedsperspectief de herinrichting van de Molenstraat naar voren te schuiven als belangrijkste aanpak.

De raad was unaniem van mening dat er op zeer korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de verkeersoverlast tegen te gaan en dat daar niet mee gewacht moet worden totdat Alblasserdam zijn plannen m.b.t. Haven zuid gaat uitvoeren.