Verloop rechtszaak Educatieschuur

Op 8 juni stonden we voor de rechter in Rotterdam betreffende de omstreden bouwvergunning voor bouw van de Educatieschuur bij molen 4 van de Overwaard.

De opgeroepen partijen waren Leefbaarheid Kinderdijk, Gemeente Molenwaard en de SWEK

De rechter stelde diverse vragen aan alle partijen om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen vormen van de omstandigheden ter plaatse.

Een discussie punt was of de Belangenvereniging wel een partij was in dit conflict omdat er in onze statuten van 27 jaar geleden sprake is van de wijk Kinderdijk, de rechter vroeg zich af of hier het molengebied ook toe behoorde, dit werd door de gemeente Molenwaard bevestigd. (we zullen naar aanleiding van deze rechtszaak de statuten herzien en waar nodig aanpassen)

De rechter ging in veel van onze standpunten mee en moest ook erkennen dat het bouwwerk wel erg hoog zou worden, en je niet kon spreken van een geringe overschrijding van de bouwhoogte zoals de gemeente Molenwaard dit uitlegt.
Op vragen over OUV waarden en opstelling van een HIA kon de gemeente Molenwaard geen duidelijke antwoorden geven.

De rechter liet ons ook weten dat wij niet voor de Molenaars mochten optreden ook al zijn zij leden van onze vereniging, zij hadden zelf een beroep moeten instellen.

Hierna volgde nog een uur lang vragen stellen en had de rechter voldoende informatie om tot een oordeel te komen.

Uitspraak over 6 weken.