Werkzaamheden Veerdam

Op 19 september is men dan eindelijk begonnen met de reconstructie van de Veerdam, d.w.z. met de aanleg van twee parkeerkoffers aan de zijde van IHC.

Sinds de definitieve plannen bekend waren zijn er diverse bezwaren ingediend die de aanvang met bijna twee jaar hebben vertraagd. De ingezonden bezwaren zijn allen weerlegd en de bezwaarmakers hebben hun bezwaren ingetrokken.

Momenteel is men begonnen om de speciaal voor dit project vervaardigde duikers aan te brengen in de sloot onder aan het talud.

naar-de-tekening-definitieve-versie-ontwerp-februari-2015