Tentenkamp 2016

Op 24 juni werd door het speeltuin comité weer het jaarlijkse tentenkamp georganiseerd.
Na een week van extreme weersomstandigheden waren de weergoden het tentenkamp gunstig gezind en was het prachtig weer.