Werelderfgoed

Het molencomplex Kinderdijk-Elshout bestaat uit 19 monumentale molens en een historische infrastructuur voor de bemaling van de Alblasserwaard. De waterstaatkundige infrastructuur bestaat uit waterlopen, lage en hoge boezems en dijken. Verder omvat het gebied onder meer historische gemalen. In 1997 heeft UNESCO het molengebied vanwege het unieke karakter op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het gebied is nog steeds van belang voor de waterbeheersing in de Alblasserwaard. Moderne gemalen hebben de taak van de molens overgenomen.